Find vej: Forside » Artikler » Pas på byggekonkurser i 2012

Pas på byggekonkurser i 2012

Lagt på VVSworld.dk den 25-01-2012 af webmaster

I en ny rapport fra Dansk Byggeri forventes det, at cirka 750 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen går konkurs i 2012. Det er godt to om dagen.

Det store antal konkurser gør det derfor ekstra vigtigt at sikre sig ordentligt, når man for eksempel skal have bygget til huset eller have det gamle tag skiftet ud.

- Vi bliver jævnligt kontaktet af private husejere, der står med et halvfærdigt byggeprojekt, fordi entreprenøren måtte dreje nøglen om. Og hver gang en entreprenør går konkurs, står der op til flere private husejere tilbage med åbne tage og store økonomiske tab, siger rådgivningschef i tagrådgivningsfirmaet Compara, Thomas Vester.

Ingen Byggaranti uden en kontrakt
Men selvom du som husejer benytter en entreprenør, der er medlem af Byg Garanti eller Dansk Håndværks Garantiordning, så er der intet at hente, hvis ikke kontrakten mellem dig og entreprenøren er i orden. Knap halvdelen 46 % - af alle indkomne sager hos Byg Garanti ender i skraldespanden, ofte fordi aftalegrundlaget mellem bygherre og entreprenør ikke er tilstrækkeligt.

- Rigtig mange husejere får ikke lavet et tilstrækkeligt skriftligt aftalegrundlag med entreprenøren, hvori der fremgår, hvad der skal laves, hvornår og til hvilken pris. Aftalegrundlaget er vigtigt for samarbejdet med entreprenøren, men også mht. orden i papirerne, hvis konkursen rammer entreprenøren, fortæller Thomas Vester.

Max 100.000 i erstatning
Bliver man ramt af en konkurssag, og har papirerne i orden, udbetaler Byg Garanti og Dansk Håndværk Garantiordning dog aldrig over 100.000 i erstatning.

Der er dermed risiko for, at det ikke dækker tilstrækkeligt, idet et nyt tag typisk koster mellem 250.000400.000 kr. Derfor bør man som husejer lave et vandtæt aftalegrundlag med entreprenøren.

8 gode råd til et vandtæt aftalegrundlag
Her er en række gode råd til, hvordan man sikrer sig bedst muligt:

1. Beskriv grundigt byggearbejdets art og omfang. Skriv gerne hvilke materialer der skal bruges og af hvilken kvalitet.

2. Lav et særskilt afsnit, hvor det fremhæves hvad der evt. ikke er med i aftalen (eksempelvis bortskaffelse af affald, eventuelle rådskader m.v.)

3. Undgå mundtlige aftaler. Hvis du aftaler ændringer eller ekstraarbejder med håndværkeren undervejs i byggeriet, så lav en aftaleseddel som tillæg til kontrakten. Skriv i kontrakten, at håndværkeren kun får ekstraarbejde, hvis der foreligger en underskrevet aftaleseddel.

4. Aftal en fast tidsplan og en bod på f.eks. 500-1000 kr. pr. dag, hvis håndværkeren eventuelt overskrider tidsplanen.

5. Beskriv nøje, hvornår håndværkeren får sine penge. Lav en rateplan, så håndværkeren får sine penge i takt med at arbejdet skrider frem. Betal aldrig forud og tilbagehold minimum 15 % af entreprisesummen indtil du har godkendt det færdige arbejde.

6. Bed evt. håndværkeren om at stille en bankgaranti på eksempelvis 15 % af entreprisesummen. Bankgarantien sikrer dig, at du kan få udbetalt et beløb til at rette fejl og mangler, hvis håndværkeren ikke færdiggør sit arbejde eller hvis han går konkurs.

7. Brug evt. AB-forbrugeraftalen som er en standard kontrakt for boligejere, der dækker alle typer byggeopgaver. Hent standardaftalen på www.boligejer.dk/abforbruger

8. Vær opmærksom på eventuelle forbehold, som håndværkeren tager i kontrakten, eksempelvis forbehold for leveringstid på materialer eller ventetid på underleverandører. Du kan nemlig ikke kræve dagbod fra håndværkeren, hvis forsinkelsen skyldes årsager, der er taget forbehold for i kontrakten.

Compara er et rådgivningsfirma, der er specialiseret i at hjælpe boligejere igennem hele processen med at få nyt tag.